Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
www.branchkids.hu

Üdvözöljük a HME-Trade Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.branchkids.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruház felületén elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az info@branchkids.hu e-mail címen bármikor a Vásárló rendelkezésére áll a Szolgáltató!

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Webáruház gyermekcipők, és ahhoz kapcsolódó termékek széles választékával foglalkozik, melyeket márka, szezon, nem szerinti besorolásban találja meg a Vásárló a menü gombokra kattintva.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A színek eltérhetnek a valós színektől a különböző monitor fajták és beállítások miatt.

Vásárló a Webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A szolgáltató                                        

HME-Trade Kft.
Székhely: 1032. Budapest, Bécsi út 231..
Levelezési, postacím: 1032. Budapest, Bécsi út 231..
Üzletünk címe:

·         1024. Budapest, Lövőház utca 2-4. Mammut I. R107 sz. üzlet.

Kapcsolattartó neve: Pataki Diána
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-279697
A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságnál bejegyezve.
Adószám: 25517084-2-41
Közösségi adószám: HU25517084
Iparkamarai regisztrációs szám: BU25517084
E-mail: info@branchkids.hu
Telefon: 70/3713392
Szerver, tárhely: Shoprenter.hu Kft, 4028.Debrecen, Kassai út 129., email: info@shoprenter.hu 

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség

Vásárló a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárlók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webáruház felületénszereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.branchkids.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A Webáruházban történő vásárlás

3.1. Regisztráció

A Webáruháztartalmának jelentős része elérhető minden Vásárló számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek.

Vásárló regisztrálni a Webáruház felületén megtalálható „Pénztár” menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

·         Email cím

·         Jelszó

·         Vezetéknév

·         Keresztnév

·         Számlázási, szállítási adatok

·         Telefonszám        

Nem kötelező jelleggel a Vásárló további adatokat is megadhat a Szolgáltató részére. A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@branchkids.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló Vásárlói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Vásárlói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Megrendelés

Ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Google Chrome, Chrome for Android, Firefox for Android, Safari iOS

 – Regisztrált és Vendég vásárlóként is lehet vásárolni. A regisztrációt a Webáruházban a “Pénztár” gombra kattintva lehet kezdeményezni. A regisztráláskor az űrlap által kért adatokat meg kell adni.

 – A megvásárolni kívánt termékeknél ki kell választani a méretet és mennyiséget, majd a „Kosárba teszem”gomb megnyomásával a terméket a kosárba helyezheti a Vásárló. A termék kosárba helyezésekor a rendszer egy felugró ablakban jelzi a Vásárló részére, hogy a terméket a kosarába helyezte. Ezen a felületen a Vásárló a vásárlást tovább folytathatja, vagy ha a Vásárló meg szeretné rendelni a kiválasztott terméket, kattintson a „Pénztár” gombra.

 – A megjelenő felületen a vásárlónak be kell jelentkeznie vagy regisztrálni a Webáruházba illetve kitölteni a kért adatokat.

 – Lefelé görgetve lehet választani, módosítani szállítási címet, vagy akár újat is meg lehet adni.

 – Mellette lehet fizetési és szállítási módot választani, a rendszer kiszámolja a hozzájuk tartozó szállítási költségeket.

 – A rendelés jegyzetek részben a Vásárló tetszőlegesen megadhat a szállításhoz vagy a termékekhez kapcsolódó kérdést, információt.

 – Ha a Vásárló mindent rendben talál, el kell olvasni és elfogadni a vásárlási feltételeket, majd a “Megrendelés megerősítése” gombra való kattintással lehet feladni a rendelést, ajánlatát elküldeni részünkre. A megrendelés leadása tehát a “Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, mellyel a Vásárló részére fizetési kötelezettség keletkezik. A “Megrendelés elküldése” gombra kattintva tehát elküldte a rendelését a Szolgáltató részére.

A Vásárló kívánságlistát is tud készíteni, a termékeknél a „Kedvencekhez” gombra kattintva, és a fiókjához tartozó kívánságlistába el lehet menteni a termékeket, hogy legközelebb könnyebben megtalálja őket. A kívánságlistát a vásárlói fiókban, a „Kedvencek” gombra kattintva lehet elérni.

A leadott megrendelés állapotát a Vásárló követni tudja, a „Rendelések” gombra kattintva, itt a rendelések státusza nyomon követhető (pl. feldolgozatlan, előkészítve, szállítva stb.)

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

Amennyiben hibásan töltött ki valamilyen adatot /név, telefonszám, lakcím stb./, a profiljában lehetőség van bármikor javítani azt. Ehhez a Vásárlónak be kell jelentkezni a felhasználónév/jelszó megadásával, majd a Webáruház tetején, a Fiókom gombra kattintva tudja elérni a felhasználói fiókját. Ott tetszőleges módosításokat lehet végezni, melyet a végén a „Mentés” gombra kattintva lehet megerősíteni.

Ha a rendelés összegzőben azt látja, hogy véletlenül nem a kívánt terméket rendelte meg, esetleg rossz méretet választott ki, és megrendelését már elküldte a Szolgáltatónak ebben az esetben az info@branchkids.hu e-mail címen köteles ezt jelezni a Szolgáltató felé. A leadott rendelést a rendszerben csak a Szolgáltató tudja módosítani, ezért az észlelt hibát, kérjük jelezze felénk.

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (Fiókadatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt azonnal jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A forgalmazott termékek jellegéből adódóan előfordulhat, hogy azok állapota a tárolás során pl. a páratartalom hatására
megváltozik (például elszíneződik az anyag). Ha szolgáltató a megrendelt termékben ilyen változást észlel, arról tájékoztatja a vásárlót, aki a tájékoztatás alapján elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén az összeg visszafizetésre kerül.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.5.a Termékek ára

A Webáruházon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, mert az árak tartalmazzák a csomagolás költségét is.

A termékek ára magyar forintban (Ft) illetve Euroban (€) kerül feltüntetésre, attól függően, hogy a Vásárló a képernyő felső menüjében a „Pénznemek” menüben milyen pénznemet választott.

A szállítási díj a vásárlás végén adódik hozzá a termék(ek) árához, attól függően, hogy a Vásárló milyen szállítási módot választ ki.

A webáruház árai, akciói eltérnek az üzletben alkalmazott áraktól.

3.5.b Termékek méretezése

A webáruházban megjelenített termékek különféle méretekben elérhetők. A lábbelik mérete minden esetben európai számozás szerint van feltüntetve. A megvásárolni kívánt méretet a terméklapon található legörgethető mezőben lehet kiválasztani. A termékek méretezése gyártó, modell, fazon alapján eltérhet egymástól. A vásárlás megkönnyítése érdekében a termékek belső méretét legjobb tudásunk szerint lemérjük és centiméterben feltüntetjük a termék adatlapján. Ez azonban a gyártási sajátosságok miatt két ugyan olyan, egyforma méretezésű termék esetén is eltérhet, így a megadott belső méretek csak tájékoztató adatok, a centiméterben megadott méret esetenként akár +-6mm -rel eltérhet! A belső méretekkel (centiméterben mért) kapcsolatos utólagos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni, hibás teljesítés csak abban az esetben áll fenn, ha nem az EU méretezés szerinti méretet szállítjuk le Önnek (például: ha 30-as méretet rendelt, de tévesen 31-es méretet szállítunk le). Amennyiben nem biztos a pontos méretben, kérjen segítséget a vásárlás előtt ügyfélszolgálatunktól, akik készséggel lemérik Önnek a kívánt terméket.

3.6. Fizetés

Készpénzben vagy bankkártyával, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Vásárló a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Vásárló a fizetést követően jogosult.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék az GLS futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával. 

Előre utalás bankszámlára vagy banki befizetés: Vásárló a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató bankszámlájára banki átutalás vagy banki befizetés útján. Mindkét esetben a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltüntetni. A Vásárló a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás vagy befizetés jóváírását követően jogosult. Amennyiben előre utalás vagy banki befizetés esetén a rendeléstől számított 5 napon belül nem érkezik be az átutalt összeg, úgy Szolgáltató a rendelést törli. Előre utalás esetén, a csomag elkészültekor Szolgáltató e-mail-ben elküldi az átutaláshoz szükséges adatokat.

A fizetési módok költségei:

·          Utánvét (áru átvételekor): Ingyenes

·          Előre utalással: Ingyenes

·          Bankkártyával: Ingyenes

·          Személyes átvétellel: Ingyenes

Készpénzben történő fizetés esetén a “2008. évi III. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól” szóló jogszabály értelmében a végösszeget 0 vagy 5 forint összeg végződésre kerekítjük a következőképpen: 1 vagy 2 forintra végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0, a 3-4 forintra végződőt felfelé, a legközelebbi 5, a 6-7 forintra végződőt lefelé a legközelebbi 5, a 8-9 forintra végződőt felfelé, a legközelebbi 0 -ra végződő összegre kerekítjük. Kerekítés az átutalással vagy a bankkártyával fizetett rendelések esetén nem kerül alkalmazásra.

3.7. Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

3.8. Szállítás

A Webáruházban leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal,  történik az online rendelés során a Vásárló által megadott címre Magyarországon. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Az ettől eltérő szállítási határidejű termékekkel kapcsolatban e-mailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót a Szolgáltató. Amennyiben Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

Lehetőség van Fox Post csomagautomata szolgáltatás igénybevételére is.

A csomag feladásáról a  a Szolgáltató értesítést küld a Vásárló részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre és elküldi a csomag kódját is illetve a várható szállítás idejét.

Ha a kiszállítás sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló a megrendelés ellenértékét átutalással Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került. Amennyiben a Vásárló utánvétes kiszállítással kérte a megrendelés kiszállítását és a Vásárlónak felróható okból nem vette át a csomagot, úgy a Vásárló köteles megtéríteni a Szolgáltatónak okozott, felesleges kiszállításból adódó összes költséget (kiszállítási díj).

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Vásárló nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen végzi.

A Vásárló kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!

3.9.a Szállítási költségek

Gls futárszolgálattal: Bruttó 1990 Ft

Fox Post csomagautomata szolgáltatással: Bruttó 1290 Ft

   
   
   

 

   

t

 
   

 

   
   
   

A szállítási díjak egész Magyarország területére értendőek.

3.10. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának átlagos határideje 1 – 3 munkanap.

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

3.11. Átvételi lehetőségek

Személyes átvétel:

·         Szolgáltató üzlethelyiségében: 1024. Budapest, Lövőház utca 2-4. Mammut I. R107. számú üzlet.

4. Elállási jog

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Vásárló”).

Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 a) a terméknek,
 b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Vásárlót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy e-mailben) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárló semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató nem árusít utcán már hordott lábbelit. Amennyiben a kipróbálás során a termék szemmel látható módon kopottá vált és az továbbértékesítésre nem alkalmas állapotba került (pl. utcán viselés miatt látható kopásnyomok a talpon/felsőrészen, izzadtság nyomok a cipő belsejében, beszennyeződés stb.), a Szolgáltató értékcsökkenést állapíthat meg, melynek mértéke a vételár 20-90%-áig terjedhet. Az értékcsökkenés mértékének megállapítása egyedi elbírálás alapján történik.

A Vásárlót abban az esetben nem illeti meg az elállási jog, ha olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

5. Szavatosság

5.1. Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·         a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·         a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·         a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.3. Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

5.4. Szavatossági, igények érvényesítése

Bármilyen probléma esetén a Vásárló vásárláskor kapott számlával vagy annak másolatával tud panaszt tenni és szavatossági igényét érvényesíteni.

Előzetes egyeztetés után a kifogásolt terméket a Vásárlónak vissza kell küldenie a Szolgáltató címére:  a 1024. Budapest, Lövőház utca 2-4. Mammut I R107. címre, vagy leadhatja személyesen is ugyanezen címen.

A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni!

Bármilyen panasz esetén bejelentést tehet az info@branchkids.hu címre küldött e-maillel, vagy levélben a postacímre küldve: 1024. Budapest, Lövőház utca 2-4. Mammut I. R107. címre

Szavatossági igényeit Vásárló érvényesítheti.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail: info@branchkids.hu

Levelezési cím: 1024. Budapest, Lövőház utca 2-4. Mammut I. R107

Telefonszám: (70) 3713392

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

 – Panasztétel a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál

 – Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapest Békéltető Testület

Székhely: 1016. Budapest, Krisztina körút 99. I. emelet 111.

Postai cím: 1253 Budapest Pf.:10

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Web oldal: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa

Telefonszám: +36-1-488-2131

– Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Békéltető Testületek elérhetőségeit ide kattintva lehet elérni: Békéltető Testületek listája

A Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli egy esetleges Békéltető Testületi eljárás során. A Szolgáltató kijelenti, hogy minden esetben együttműködik a Békéltető Testülettel az esetleges viták mielőbbi rendezése céljából, válasziratát megküldi a Békéltető Testületnek, és a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozására feljogosított személy jelenlétét biztosítja. Amennyiben a Szolgáltató székhelye, telephelye, vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Vásárló igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

– Online vitarendezés

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

​Online adásvételi szerződéssel összefüggő, akár határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

8. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.11.20.

 

Az oldal tetejére